Opieka i pielęgnowanie pacjentów z chorobą Alzheimera

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Numer 3(51) (2013) s. 39-47
Irena Karwowska, Andrzej Gomuła, Joanna Szwarc-Woźniak

 

do góry