Postępowanie pielęgniarskie w chorobie Parkinsona w domu pomocy społecznej

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Numer 3(51) (2013) s. 79-86
Ewa Tomaszewska, Andrzej Gomuła, Joanna Szwarc-Woźniak

 

do góry