Zagadnienie realizmu w literaturze : (powojenny spór o realizm i próba syntetycznego ujęcia problemu)

Roczniki Humanistyczne, Tom 4, Numer 1 (1953) s. 1-24
Stefan Sawicki

 

do góry