Występowanie i nasilenie zaburzeń lękowych i depresyjnych u kobiet z rakiem piersi przygotowywanych do leczenia chirurgicznego

Journal of Education, Health and Sport, Tom 5, Numer 5 (2015) s. 52-66
Marta Łuczyk, Agata Pietraszek, Robert Łuczyk, Andrzej Stanisławek, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Marianna Charzyńska-Gula

 

do góry