Stan cech somatycznych i sprawność ogólna uczniów w wieku 17 lat z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku

Journal of Education, Health and Sport, Tom 5, Numer 5 (2015) s. 300-311
Mateusz Szary, Marek Napierała, Małgorzata Pezala, Walery Zukow, Mirosława Cieślicka, Radosław Muszkieta, Sergii Iermakov, Pavol Bartik, Jerzy Eksterowicz, Robert Stępniak, Vlastimila Karaskova

 

do góry