Możliwość wykorzystania endofitów w biologicznej ochronie roślin

Journal of Education, Health and Sport, Tom 5, Numer 6 (2015) s. 333-340
Katarzyna Koczwara, Dariusz Pańka, Karol Lisiecki, Marcin Juda

 

do góry