Analiza składu ciała w kontekście stanu funkcjonalnego mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

Journal of Education, Health and Sport, Tom 5, Numer 7 (2015) s. 343-352
Aleksandra Radecka, Anna Karakiewicz, Iwona Bryczkowska, Anna Lubkowska

 

do góry