Fluktuacja dynamiki i dymorfizm płciowy cech somatycznych, typu budowy i otłuszczenia ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat, środowiska miejskiego regionu warmińsko-mazurskiego

Journal of Education, Health and Sport, Tom 5, Numer 7 (2015) s. 401-428
Mirosław Mrozkowiak, Michał Posłuszny

 

do góry