Włodzimierz Anatoljewicz Djakow (1919-1995)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 32 (1997) s. 255-258
Wiktoria Śliwowska

 

do góry