Opieka ginekologiczna z perspektywy pacjentek ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 12-25 lat, LBTQ oraz z niepełnosprawnościami

Journal of Education, Health and Sport, Tom 5, Numer 8 (2015) s. 343-352
Patrycja Wonatowska, Joanna Skonieczna

 

do góry