Wpływ wybranych cech społeczno-demograficznych na zachowania zdrowotne w zakresie profilaktyki raka piersi w populacji kobiet pracujących z makroregionu lubelskiego

Journal of Education, Health and Sport, Tom 5, Numer 9 (2015) s. 117-126
Urszula Bojakowska, Paweł Kalinowski

 

do góry