Akceptacja choroby w grupie kobiet leczonych chirurgicznie z powodu nowotworu piersi

Journal of Education, Health and Sport, Tom 5, Numer 9 (2015) s. 569-576
Marta Łuczyk, Agata Pietraszek, Robert Łuczyk, Andrzej Stanisławek, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Marianna Charzyńska-Gula

 

do góry