Ocena funkcjonalna osób trenujących boks z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS)

Journal of Education, Health and Sport, Tom 5, Numer 10 (2015) s. 19-28
Bartosz Kochański, Anna Kałużna, Krystian Kałużny, Łukasz Wołowiec, Jacek Leoniuk, Magdalena Hagner-Derengowska, Walery Zukow, Wojciech Hagner

 

do góry