Wpływ zmysłu wzroku na poczucie równowagi ogólnej

Journal of Education, Health and Sport, Tom 5, Numer 11 (2015) s. 720-726
T. Kowalik, A. Srokowska, A. Lewandowski, Z. Piekorz, W. Zukow

 

do góry