Urywek wspomnień : rozmowach z amb. Lebiediewem w Londynie w maju i czerwcu 1944 r.

Zeszyty Historyczne (Paryż), Tom 18 (192) (1970) s. 99-108
Stanisław Kirkor

 

do góry