Sprawność fizyczna dzieci z klas IV ze Szkoły Podstawowej w Zieleniu i Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim

Journal of Education, Health and Sport, Tom 3, Numer 14 (2013) s. 427-440
Mariusz Klimczyk, Łukasz Wierzbowski

 

do góry