Krótka charakterystyka form polskiego obuwia wczesnośredniowiecznego

Acta Archaeologica Lodziensia, Numer 17 (1968) s. 145-153
Henryk Wiklak

 

do góry