Zawłaszczenie nieruchomości na przykładzie działąń wojennych z początku XVII wieku w Rzeczypospolitej Obojga narodów : z badań nad prawem zdobyczy wojennej w epoce nowożytnej

Zeszyty Prawnicze, Tom 16, Numer 4 (2016) s. 59-88
Karol Łopatecki

 

do góry