Kilka uwag o znaczeniu III Statutu Litewskiego w Galicji

Zeszyty Prawnicze, Tom 16, Numer 4 (2016) s. 89-104
Sławomir Godek

 

do góry