Powieści współczesne Kraszewskiego z lat 1863-1887 w kontekście literatury pozytywistycznej

Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, Tom 21 (1986) s. 53-74
Ewa Warzenicka-Zalewska

 

do góry