Badania profilaktyczne kobiet w wieku 50-70 lat zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego – stan faktyczny

Journal of Education, Health and Sport, Tom 4, Numer 10 (2014) s. 65-78
Barbara Kołłątaj, Irena Karwat, Witold Kołłątaj, Magda Sowa, Justyna Szakuła

 

do góry