Zatomatyzowane rozwiązanie odesłań występujących w tekstach prawnych

Studia Semiotyczne, Tom 13 (1983) s. 65-90
Franciszek Studnicki, Beata Polanowska, Ewa Stabrawa, Jarosław Mścisław Fall, Andrzej Łachwa

 

do góry