Mimetyka - noetyka - retorykan : w kręgu Platońskiej wizji początków języka i sztuki wymowy

Studia Semiotyczne, Tom 14-15 (1986) s. 57-81
Elżbieta Wolicka

 

do góry