Zbiory rozmyte jako zakresy pojęć porządkujących

Studia Semiotyczne, Tom 18 (1993) s. 125-140
Kazimierz Trzęsicki

 

do góry