Przekaz dosłowny i podtekst w komunikacji językowej

Studia Semiotyczne, Tom 23 (2001) s. 27-46
Marek Tokarz

 

do góry