Poznawcza i komunikacyjna funkcja języka

Studia Semiotyczne, Tom 23 (2001) s. 47-64
Janina Buczkowska

 

do góry