Antropomorfizacja i personifikacja w języku współczesnej humanistyki : źródła i funkcje metafor w teoriach naukowych

Studia Semiotyczne, Tom 23 (2001) s. 163-174
Jerzy Bobryk

 

do góry