Administracja pałaców "cesarskich" w Warszawie w latach 1796-1918 i pozostałe po niej akta

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 66 (1978) s. 131-156, 365
Elżbieta Sęczys

 

do góry