"Pieniądz w Polsce wczesnośredniowiecznej, II seria przezroczy związanych z obchodami 1000-lecia Państwa Polskiego", S. Suchodolski : [recenzja]

Wiadomości Numizmatyczne, Tom 4, Numer 4 (1960) s. 263-264
, Stanisław Suchodolski (aut. dzieła rec.)

 

do góry