W odpowiedzi na recenzję Józefa Grywny

Przegląd Historyczny, Tom 77, Numer 1 (1986) s. 169-171
Stefan Józef Pastuszka

 

do góry