Jan Karłowicz - twórca naukowych podstaw polskiej antropologii kultury

Polski Rocznik Muzykologiczny, Tom 5 (2006) s. 241-258
Katarzyna Dadak-Kozicka

 

do góry