Przemówienie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego prof. dr Henryka Jabłońskiego z okazji otwarcia w Płocku pierwszego w kraju Ośrodka Telewizji Dydaktycznej.

Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 15, Numer 4 (58) (1970) s. 14-16
Henryk Jabłoński

 

do góry