"Zajęcia i zawody w dawnym Krakowie : wypisy z Dzieł", Ambroży Grabowski; red. Janusz Stasiak, Michał Rożek, Kraków 2007 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 46 (2008) s. 199-200
Wojciech Mischke , Ambroży Grabowski (aut. dzieła rec.), Janusz Stasiak (aut. dzieła rec.), Michał Rożek (aut. dzieła rec.)

 

do góry