Ze studiów nat toponomastyką Żywiecczyzny. 4, Rycerka

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 14, Numer 1-2 (1969) s. 332, 47-51
Mieczysław Karaś

 

do góry