"Formanty służące do tworzenia nazw mieszkańców w językach słowiańskich. Rozprawa habilitacyjna", B. Lindert, Lublin 1967 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 15, Numer 1-2 (1970) s. 342-343
Władysław Lubaś , B. Lindert (aut. dzieła rec.)

 

do góry