Słowiańskie nazwy osobowe z sufiksami -ula, -ul : na tle formacyj apelatywnych. Cz. 1

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 15, Numer 1-2 (1970) s. 202-233
Stefan Warchoł

 

do góry