Determinants of High-Growth Enterprises in Poland

Problemy Zarządzania, Tom 14, Numer 3 (2) (2016) s. 49-67
Teresa Kraśnicka, Wojciech Głód

 

do góry