Włoskie podróże w polskiej literaturze dokumentu osobistego kobiet : z jednym wyjątkiem dla powieści : wybrane przykłady

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 9, Numer 1 (2017) s. 269-279
Anna Pekaniec

 

do góry