[Dnia 25 maja 1999 r.]

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 51, Numer 1-2 (1999) s. 530
Maksymilian Stanulewicz

 

do góry