Wyniki dotychczasowych badań archeologicznych na Wzgórzu zamkowym w Lublinie

Studia i Materiały Lubelskie, Tom 5 (1971) s. 53-77
Stanisława Hoczyk, Zygmunt Ślusarski

 

do góry