Wykorzystanie metody obserwacji w badaniu zachowań klienta w miejscu sprzedaży

Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu), Numer 3 (49) (2017) s. 27-40
Kamila Szymańska

 

do góry