Dopuszczalność wymierzenia kary pieniężnej za zbyt późne złożenie przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o zatwierdzenie taryfy : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 r. III SK 6

Krytyka Prawa, Tom 8, Numer 4 (2016) s. 68-82
Michał Kruszewski

 

do góry