"Pisma starochrześcijańskich pisarzy" t. I-XIII, Warszawa 1969-1974 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 20 (1976) s. 231-234
Jerzy Strzelczyk

 

do góry