Polacy z zaboru pruskiego na zesłaniu po 1863 r. w świetle archiwum moskiewskiego

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Numer 3 (1997) s. 386-397
Henryk Skok

 

do góry