Organizacja opolna w Polsce piastowskiej

Przegląd Historyczny, Tom 77, Numer 2 (1986) s. 177-222
Karol Modzelewski

 

do góry