Narracje (auto)promocyjne w wideoklipach rockowych : (na przykładzie twórczości Johna Ozzy'ego Osbourne'a)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 9, Numer 2 (2017) s. 20-31
Jakub Kosek

 

do góry