Filmy promujące wystawy czasowe - między marketingiem a edukacją kulturalną

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 9, Numer 2 (2017) s. 32-43
Agnieszka Słaby

 

do góry