W poszukiwaniu sensu zdarzeń za pośrednictwem świata filmu z perspektywy poznawczo-narracyjnej

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 9, Numer 2 (2017) s. 85-93
Urszula Woźniak

 

do góry