Filmoterapia i fototerapia - filmy i zdjęcia jako narzędzia w procesie terapeutycznym : możliwości i limitacje terapeutycznych oddziaływań dzieła filmowego

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 9, Numer 2 (2017) s. 94-105
Mariusz Makowski

 

do góry