Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy", Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2-3.03.2017

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 9, Numer 2 (2017) s. 193-196
Jakub Kosek

 

do góry